Alert button
Picture for Yunzhe Wu

Yunzhe Wu

Alert button

ADU-Depth: Attention-based Distillation with Uncertainty Modeling for Depth Estimation

Sep 26, 2023
Zizhang Wu, Zhuozheng Li, Zhi-Gang Fan, Yunzhe Wu, Xiaoquan Wang, Rui Tang, Jian Pu

Figure 1 for ADU-Depth: Attention-based Distillation with Uncertainty Modeling for Depth Estimation
Figure 2 for ADU-Depth: Attention-based Distillation with Uncertainty Modeling for Depth Estimation
Figure 3 for ADU-Depth: Attention-based Distillation with Uncertainty Modeling for Depth Estimation
Figure 4 for ADU-Depth: Attention-based Distillation with Uncertainty Modeling for Depth Estimation
Viaarxiv icon

Learning Monocular Depth in Dynamic Environment via Context-aware Temporal Attention

May 12, 2023
Zizhang Wu, Zhuozheng Li, Zhi-Gang Fan, Yunzhe Wu, Yuanzhu Gan, Jian Pu, Xianzhi Li

Figure 1 for Learning Monocular Depth in Dynamic Environment via Context-aware Temporal Attention
Figure 2 for Learning Monocular Depth in Dynamic Environment via Context-aware Temporal Attention
Figure 3 for Learning Monocular Depth in Dynamic Environment via Context-aware Temporal Attention
Figure 4 for Learning Monocular Depth in Dynamic Environment via Context-aware Temporal Attention
Viaarxiv icon

Surround-view Fisheye BEV-Perception for Valet Parking: Dataset, Baseline and Distortion-insensitive Multi-task Framework

Dec 08, 2022
Zizhang Wu, Yuanzhu Gan, Xianzhi Li, Yunzhe Wu, Xiaoquan Wang, Tianhao Xu, Fan Wang

Figure 1 for Surround-view Fisheye BEV-Perception for Valet Parking: Dataset, Baseline and Distortion-insensitive Multi-task Framework
Figure 2 for Surround-view Fisheye BEV-Perception for Valet Parking: Dataset, Baseline and Distortion-insensitive Multi-task Framework
Figure 3 for Surround-view Fisheye BEV-Perception for Valet Parking: Dataset, Baseline and Distortion-insensitive Multi-task Framework
Figure 4 for Surround-view Fisheye BEV-Perception for Valet Parking: Dataset, Baseline and Distortion-insensitive Multi-task Framework
Viaarxiv icon

Attention-based Depth Distillation with 3D-Aware Positional Encoding for Monocular 3D Object Detection

Nov 30, 2022
Zizhang Wu, Yunzhe Wu, Jian Pu, Xianzhi Li, Xiaoquan Wang

Figure 1 for Attention-based Depth Distillation with 3D-Aware Positional Encoding for Monocular 3D Object Detection
Figure 2 for Attention-based Depth Distillation with 3D-Aware Positional Encoding for Monocular 3D Object Detection
Figure 3 for Attention-based Depth Distillation with 3D-Aware Positional Encoding for Monocular 3D Object Detection
Figure 4 for Attention-based Depth Distillation with 3D-Aware Positional Encoding for Monocular 3D Object Detection
Viaarxiv icon