Alert button
Picture for Yu-An Liu

Yu-An Liu

Alert button

Perturbation-Invariant Adversarial Training for Neural Ranking Models: Improving the Effectiveness-Robustness Trade-Off

Dec 16, 2023
Yu-An Liu, Ruqing Zhang, Mingkun Zhang, Wei Chen, Maarten de Rijke, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

Viaarxiv icon

Black-box Adversarial Attacks against Dense Retrieval Models: A Multi-view Contrastive Learning Method

Aug 19, 2023
Yu-An Liu, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Maarten de Rijke, Wei Chen, Yixing Fan, Xueqi Cheng

Figure 1 for Black-box Adversarial Attacks against Dense Retrieval Models: A Multi-view Contrastive Learning Method
Figure 2 for Black-box Adversarial Attacks against Dense Retrieval Models: A Multi-view Contrastive Learning Method
Figure 3 for Black-box Adversarial Attacks against Dense Retrieval Models: A Multi-view Contrastive Learning Method
Figure 4 for Black-box Adversarial Attacks against Dense Retrieval Models: A Multi-view Contrastive Learning Method
Viaarxiv icon

On the Robustness of Generative Retrieval Models: An Out-of-Distribution Perspective

Jun 22, 2023
Yu-An Liu, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Wei Chen, Xueqi Cheng

Figure 1 for On the Robustness of Generative Retrieval Models: An Out-of-Distribution Perspective
Figure 2 for On the Robustness of Generative Retrieval Models: An Out-of-Distribution Perspective
Figure 3 for On the Robustness of Generative Retrieval Models: An Out-of-Distribution Perspective
Figure 4 for On the Robustness of Generative Retrieval Models: An Out-of-Distribution Perspective
Viaarxiv icon

Topic-oriented Adversarial Attacks against Black-box Neural Ranking Models

Apr 28, 2023
Yu-An Liu, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Maarten de Rijke, Wei Chen, Yixing Fan, Xueqi Cheng

Figure 1 for Topic-oriented Adversarial Attacks against Black-box Neural Ranking Models
Figure 2 for Topic-oriented Adversarial Attacks against Black-box Neural Ranking Models
Figure 3 for Topic-oriented Adversarial Attacks against Black-box Neural Ranking Models
Figure 4 for Topic-oriented Adversarial Attacks against Black-box Neural Ranking Models
Viaarxiv icon

Pyramid Network with Online Hard Example Mining for Accurate Left Atrium Segmentation

Dec 14, 2018
Cheng Bian, Xin Yang, Jianqiang Ma, Shen Zheng, Yu-An Liu, Reza Nezafat, Pheng-Ann Heng, Yefeng Zheng

Figure 1 for Pyramid Network with Online Hard Example Mining for Accurate Left Atrium Segmentation
Figure 2 for Pyramid Network with Online Hard Example Mining for Accurate Left Atrium Segmentation
Figure 3 for Pyramid Network with Online Hard Example Mining for Accurate Left Atrium Segmentation
Figure 4 for Pyramid Network with Online Hard Example Mining for Accurate Left Atrium Segmentation
Viaarxiv icon