Alert button
Picture for Riadh Kobbi

Riadh Kobbi

Alert button

Exploring the Transferability of a Foundation Model for Fundus Images: Application to Hypertensive Retinopathy

Jan 27, 2024
Julio Silva-Rodriguez, Jihed Chelbi, Waziha Kabir, Hadi Chakor, Jose Dolz, Ismail Ben Ayed, Riadh Kobbi

Viaarxiv icon

A Foundation LAnguage-Image model of the Retina (FLAIR): Encoding expert knowledge in text supervision

Aug 15, 2023
Julio Silva-Rodriguez, Hadi Chakor, Riadh Kobbi, Jose Dolz, Ismail Ben Ayed

Figure 1 for A Foundation LAnguage-Image model of the Retina (FLAIR): Encoding expert knowledge in text supervision
Figure 2 for A Foundation LAnguage-Image model of the Retina (FLAIR): Encoding expert knowledge in text supervision
Figure 3 for A Foundation LAnguage-Image model of the Retina (FLAIR): Encoding expert knowledge in text supervision
Figure 4 for A Foundation LAnguage-Image model of the Retina (FLAIR): Encoding expert knowledge in text supervision
Viaarxiv icon

GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges

Feb 16, 2022
Junde Wu, Huihui Fang, Fei Li, Huazhu Fu, Fengbin Lin, Jiongcheng Li, Lexing Huang, Qinji Yu, Sifan Song, Xingxing Xu, Yanyu Xu, Wensai Wang, Lingxiao Wang, Shuai Lu, Huiqi Li, Shihua Huang, Zhichao Lu, Chubin Ou, Xifei Wei, Bingyuan Liu, Riadh Kobbi, Xiaoying Tang, Li Lin, Qiang Zhou, Qiang Hu, Hrvoje Bogunovic, José Ignacio Orlando, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

Figure 1 for GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges
Figure 2 for GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges
Figure 3 for GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges
Figure 4 for GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges
Viaarxiv icon

The hidden label-marginal biases of segmentation losses

Apr 18, 2021
Bingyuan Liu, Jose Dolz, Adrian Galdran, Riadh Kobbi, Ismail Ben Ayed

Figure 1 for The hidden label-marginal biases of segmentation losses
Figure 2 for The hidden label-marginal biases of segmentation losses
Figure 3 for The hidden label-marginal biases of segmentation losses
Figure 4 for The hidden label-marginal biases of segmentation losses
Viaarxiv icon