Alert button
Picture for Gargi Balasubramaniam

Gargi Balasubramaniam

Alert button

Invariant-Feature Subspace Recovery: A New Class of Provable Domain Generalization Algorithms

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 02, 2023
Haoxiang Wang, Gargi Balasubramaniam, Haozhe Si, Bo Li, Han Zhao

Viaarxiv icon

Greedy Modality Selection via Approximate Submodular Maximization

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 22, 2022
Runxiang Cheng, Gargi Balasubramaniam, Yifei He, Yao-Hung Hubert Tsai, Han Zhao

Figure 1 for Greedy Modality Selection via Approximate Submodular Maximization
Figure 2 for Greedy Modality Selection via Approximate Submodular Maximization
Figure 3 for Greedy Modality Selection via Approximate Submodular Maximization
Viaarxiv icon