Alert button

ToolNet: Connecting Large Language Models with Massive Tools via Tool Graph

Feb 29, 2024
Xukun Liu, Zhiyuan Peng, Xiaoyuan Yi, Xing Xie, Lirong Xiang, Yuchen Liu, Dongkuan Xu

Figure 1 for ToolNet: Connecting Large Language Models with Massive Tools via Tool Graph
Figure 2 for ToolNet: Connecting Large Language Models with Massive Tools via Tool Graph
Figure 3 for ToolNet: Connecting Large Language Models with Massive Tools via Tool Graph
Figure 4 for ToolNet: Connecting Large Language Models with Massive Tools via Tool Graph

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: