Alert button

Design and Visual Servoing Control of a Hybrid Dual-Segment Flexible Neurosurgical Robot for Intraventricular Biopsy

Feb 15, 2024
Jian Chen, Mingcong Chen, Qingxiang Zhao, Shuai Wang, Yihe Wang, Ying Xiao, Jian Hu, Danny Tat Ming Chan, Kam Tong Leo Yeung, David Yuen Chung Chan, Hongbin Liu

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: