Alert button

SeeClick: Harnessing GUI Grounding for Advanced Visual GUI Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Kanzhi Cheng, Qiushi Sun, Yougang Chu, Fangzhi Xu, Yantao Li, Jianbing Zhang, Zhiyong Wu

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: