Alert button

G-Meta: Distributed Meta Learning in GPU Clusters for Large-Scale Recommender Systems

Jan 09, 2024
Youshao Xiao, Shangchun Zhao, Zhenglei Zhou, Zhaoxin Huan, Lin Ju, Xiaolu Zhang, Lin Wang, Jun Zhou

Figure 1 for G-Meta: Distributed Meta Learning in GPU Clusters for Large-Scale Recommender Systems
Figure 2 for G-Meta: Distributed Meta Learning in GPU Clusters for Large-Scale Recommender Systems
Figure 3 for G-Meta: Distributed Meta Learning in GPU Clusters for Large-Scale Recommender Systems
Figure 4 for G-Meta: Distributed Meta Learning in GPU Clusters for Large-Scale Recommender Systems

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: