Alert button

Refining Latent Homophilic Structures over Heterophilic Graphs for Robust Graph Convolution Networks

Dec 27, 2023
Chenyang Qiu, Guoshun Nan, Tianyu Xiong, Wendi Deng, Di Wang, Zhiyang Teng, Lijuan Sun, Qimei Cui, Xiaofeng Tao

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: