Alert button

Large Scale Foundation Models for Intelligent Manufacturing Applications: A Survey

Dec 22, 2023
Haotian Zhang, Semujju Stuart Dereck, Zhicheng Wang, Xianwei Lv, Kang Xu, Liang Wu, Ye Jia, Jing Wu, Zhuo Long, Wensheng Liang, X. G. Ma, Ruiyan Zhuang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: