Alert button

Towards Controlled Table-to-Text Generation with Scientific Reasoning

Dec 08, 2023
Zhixin Guo, Jianping Zhou, Jiexing Qi, Mingxuan Yan, Ziwei He, Guanjie Zheng, Zhouhan Lin, Xinbing Wang, Chenghu Zhou

Figure 1 for Towards Controlled Table-to-Text Generation with Scientific Reasoning
Figure 2 for Towards Controlled Table-to-Text Generation with Scientific Reasoning
Figure 3 for Towards Controlled Table-to-Text Generation with Scientific Reasoning
Figure 4 for Towards Controlled Table-to-Text Generation with Scientific Reasoning

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: