Alert button

Token Fusion: Bridging the Gap between Token Pruning and Token Merging

Dec 02, 2023
Minchul Kim, Shangqian Gao, Yen-Chang Hsu, Yilin Shen, Hongxia Jin

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: