Alert button

Speech-based Slot Filling using Large Language Models

Nov 13, 2023
Guangzhi Sun, Shutong Feng, Dongcheng Jiang, Chao Zhang, Milica Gašić, Philip C. Woodland

Figure 1 for Speech-based Slot Filling using Large Language Models
Figure 2 for Speech-based Slot Filling using Large Language Models
Figure 3 for Speech-based Slot Filling using Large Language Models
Figure 4 for Speech-based Slot Filling using Large Language Models

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: