Alert button

Mitigating Pooling Bias in E-commerce Search via False Negative Estimation

Nov 18, 2023
Xiaochen Wang, Xiao Xiao, Ruhan Zhang, Xuan Zhang, Taesik Na, Tejaswi Tenneti, Haixun Wang, Fenglong Ma

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: