Alert button

Pilot-Based Key Distribution and Encryption for Secure Coherent Passive Optical Networks

Nov 05, 2023
Haide Wang, Ji Zhou, Qingxin Lu, Jianrui Zeng, Yongqing Liao, Weiping Liu, Changyuan Yu, Zhaohui Li

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: