Alert button

Towards Deep Learning Models Resistant to Transfer-based Adversarial Attacks via Data-centric Robust Learning

Oct 15, 2023
Yulong Yang, Chenhao Lin, Xiang Ji, Qiwei Tian, Qian Li, Hongshan Yang, Zhibo Wang, Chao Shen

Figure 1 for Towards Deep Learning Models Resistant to Transfer-based Adversarial Attacks via Data-centric Robust Learning
Figure 2 for Towards Deep Learning Models Resistant to Transfer-based Adversarial Attacks via Data-centric Robust Learning
Figure 3 for Towards Deep Learning Models Resistant to Transfer-based Adversarial Attacks via Data-centric Robust Learning
Figure 4 for Towards Deep Learning Models Resistant to Transfer-based Adversarial Attacks via Data-centric Robust Learning

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: