Alert button

Language Models are Universal Embedders

Oct 12, 2023
Xin Zhang, Zehan Li, Yanzhao Zhang, Dingkun Long, Pengjun Xie, Meishan Zhang, Min Zhang

Figure 1 for Language Models are Universal Embedders
Figure 2 for Language Models are Universal Embedders
Figure 3 for Language Models are Universal Embedders
Figure 4 for Language Models are Universal Embedders

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: