Alert button

Continual Learning via Manifold Expansion Replay

Oct 12, 2023
Zihao Xu, Xuan Tang, Yufei Shi, Jianfeng Zhang, Jian Yang, Mingsong Chen, Xian Wei

Figure 1 for Continual Learning via Manifold Expansion Replay
Figure 2 for Continual Learning via Manifold Expansion Replay
Figure 3 for Continual Learning via Manifold Expansion Replay

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: