Alert button

A Task-oriented Dialog Model with Task-progressive and Policy-aware Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 01, 2023
Lucen Zhong, Hengtong Lu, Caixia Yuan, Xiaojie Wang, Jiashen Sun, Ke Zeng, Guanglu Wan

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: