Alert button

PromptMagician: Interactive Prompt Engineering for Text-to-Image Creation

Jul 18, 2023
Yingchaojie Feng, Xingbo Wang, Kam Kwai Wong, Sijia Wang, Yuhong Lu, Minfeng Zhu, Baicheng Wang, Wei Chen

Figure 1 for PromptMagician: Interactive Prompt Engineering for Text-to-Image Creation
Figure 2 for PromptMagician: Interactive Prompt Engineering for Text-to-Image Creation
Figure 3 for PromptMagician: Interactive Prompt Engineering for Text-to-Image Creation
Figure 4 for PromptMagician: Interactive Prompt Engineering for Text-to-Image Creation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: