Alert button

Toward Intelligent and Efficient 6G Networks: JCSC Enabled On-Purpose Machine Communications

Jun 30, 2023
Ping Zhang, Heng Yang, Zhiyong Feng, Yanpeng Cui, Jincheng Dai, Xiaoqi Qin, Jinglin Li, Qixun Zhang

Figure 1 for Toward Intelligent and Efficient 6G Networks: JCSC Enabled On-Purpose Machine Communications
Figure 2 for Toward Intelligent and Efficient 6G Networks: JCSC Enabled On-Purpose Machine Communications
Figure 3 for Toward Intelligent and Efficient 6G Networks: JCSC Enabled On-Purpose Machine Communications
Figure 4 for Toward Intelligent and Efficient 6G Networks: JCSC Enabled On-Purpose Machine Communications

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: