Alert button

OpenSR: Open-Modality Speech Recognition via Maintaining Multi-Modality Alignment

Jun 10, 2023
Xize Cheng, Tao Jin, Linjun Li, Wang Lin, Xinyu Duan, Zhou Zhao

Figure 1 for OpenSR: Open-Modality Speech Recognition via Maintaining Multi-Modality Alignment
Figure 2 for OpenSR: Open-Modality Speech Recognition via Maintaining Multi-Modality Alignment
Figure 3 for OpenSR: Open-Modality Speech Recognition via Maintaining Multi-Modality Alignment
Figure 4 for OpenSR: Open-Modality Speech Recognition via Maintaining Multi-Modality Alignment

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: