Alert button

Learning Domain-Aware Detection Head with Prompt Tuning

Jun 09, 2023
Haochen Li, Rui Zhang, Hantao Yao, Xinkai Song, Yifan Hao, Yongwei Zhao, Ling Li, Yunji Chen

Figure 1 for Learning Domain-Aware Detection Head with Prompt Tuning
Figure 2 for Learning Domain-Aware Detection Head with Prompt Tuning
Figure 3 for Learning Domain-Aware Detection Head with Prompt Tuning
Figure 4 for Learning Domain-Aware Detection Head with Prompt Tuning

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: