Alert button

Data Augmentation Approaches for Source Code Models: A Survey

Jun 12, 2023
Terry Yue Zhuo, Zhou Yang, Zhensu Sun, Yufei Wang, Li Li, Xiaoning Du, Zhenchang Xing, David Lo

Figure 1 for Data Augmentation Approaches for Source Code Models: A Survey
Figure 2 for Data Augmentation Approaches for Source Code Models: A Survey
Figure 3 for Data Augmentation Approaches for Source Code Models: A Survey
Figure 4 for Data Augmentation Approaches for Source Code Models: A Survey

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: