Alert button

Decoupling Pseudo Label Disambiguation and Representation Learning for Generalized Intent Discovery

May 28, 2023
Yutao Mou, Xiaoshuai Song, Keqing He, Chen Zeng, Pei Wang, Jingang Wang, Yunsen Xian, Weiran Xu

Figure 1 for Decoupling Pseudo Label Disambiguation and Representation Learning for Generalized Intent Discovery
Figure 2 for Decoupling Pseudo Label Disambiguation and Representation Learning for Generalized Intent Discovery
Figure 3 for Decoupling Pseudo Label Disambiguation and Representation Learning for Generalized Intent Discovery
Figure 4 for Decoupling Pseudo Label Disambiguation and Representation Learning for Generalized Intent Discovery

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: