Alert button

Leveraging LLMs for KPIs Retrieval from Hybrid Long-Document: A Comprehensive Framework and Dataset

May 24, 2023
Chongjian Yue, Xinrun Xu, Xiaojun Ma, Lun Du, Hengyu Liu, Zhiming Ding, Yanbing Jiang, Shi Han, Dongmei Zhang

Figure 1 for Leveraging LLMs for KPIs Retrieval from Hybrid Long-Document: A Comprehensive Framework and Dataset
Figure 2 for Leveraging LLMs for KPIs Retrieval from Hybrid Long-Document: A Comprehensive Framework and Dataset
Figure 3 for Leveraging LLMs for KPIs Retrieval from Hybrid Long-Document: A Comprehensive Framework and Dataset
Figure 4 for Leveraging LLMs for KPIs Retrieval from Hybrid Long-Document: A Comprehensive Framework and Dataset

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: