Alert button

VisorGPT: Learning Visual Prior via Generative Pre-Training

May 24, 2023
Jinheng Xie, Kai Ye, Yudong Li, Yuexiang Li, Kevin Qinghong Lin, Yefeng Zheng, Linlin Shen, Mike Zheng Shou

Figure 1 for VisorGPT: Learning Visual Prior via Generative Pre-Training
Figure 2 for VisorGPT: Learning Visual Prior via Generative Pre-Training
Figure 3 for VisorGPT: Learning Visual Prior via Generative Pre-Training
Figure 4 for VisorGPT: Learning Visual Prior via Generative Pre-Training

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: