Alert button

Text Is All You Need: Learning Language Representations for Sequential Recommendation

May 23, 2023
Jiacheng Li, Ming Wang, Jin Li, Jinmiao Fu, Xin Shen, Jingbo Shang, Julian McAuley

Figure 1 for Text Is All You Need: Learning Language Representations for Sequential Recommendation
Figure 2 for Text Is All You Need: Learning Language Representations for Sequential Recommendation
Figure 3 for Text Is All You Need: Learning Language Representations for Sequential Recommendation
Figure 4 for Text Is All You Need: Learning Language Representations for Sequential Recommendation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: