Alert button

GTN-Bailando: Genre Consistent Long-Term 3D Dance Generation based on Pre-trained Genre Token Network

Apr 25, 2023
Haolin Zhuang, Shun Lei, Long Xiao, Weiqin Li, Liyang Chen, Sicheng Yang, Zhiyong Wu, Shiyin Kang, Helen Meng

Figure 1 for GTN-Bailando: Genre Consistent Long-Term 3D Dance Generation based on Pre-trained Genre Token Network
Figure 2 for GTN-Bailando: Genre Consistent Long-Term 3D Dance Generation based on Pre-trained Genre Token Network
Figure 3 for GTN-Bailando: Genre Consistent Long-Term 3D Dance Generation based on Pre-trained Genre Token Network
Figure 4 for GTN-Bailando: Genre Consistent Long-Term 3D Dance Generation based on Pre-trained Genre Token Network

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: