Alert button

COUPA: An Industrial Recommender System for Online to Offline Service Platforms

Apr 25, 2023
Sicong Xie, Binbin Hu, Fengze Li, Ziqi Liu, Zhiqiang Zhang, Wenliang Zhong, Jun Zhou

Figure 1 for COUPA: An Industrial Recommender System for Online to Offline Service Platforms
Figure 2 for COUPA: An Industrial Recommender System for Online to Offline Service Platforms
Figure 3 for COUPA: An Industrial Recommender System for Online to Offline Service Platforms
Figure 4 for COUPA: An Industrial Recommender System for Online to Offline Service Platforms

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: