Alert button

Multi-scale Geometry-aware Transformer for 3D Point Cloud Classification

Apr 12, 2023
Xian Wei, Muyu Wang, Shing-Ho Jonathan Lin, Zhengyu Li, Jian Yang, Arafat Al-Jawari, Xuan Tang

Figure 1 for Multi-scale Geometry-aware Transformer for 3D Point Cloud Classification
Figure 2 for Multi-scale Geometry-aware Transformer for 3D Point Cloud Classification
Figure 3 for Multi-scale Geometry-aware Transformer for 3D Point Cloud Classification
Figure 4 for Multi-scale Geometry-aware Transformer for 3D Point Cloud Classification

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: