Alert button

Meta Compositional Referring Expression Segmentation

Apr 12, 2023
Li Xu, Mark He Huang, Xindi Shang, Zehuan Yuan, Ying Sun, Jun Liu

Figure 1 for Meta Compositional Referring Expression Segmentation
Figure 2 for Meta Compositional Referring Expression Segmentation
Figure 3 for Meta Compositional Referring Expression Segmentation
Figure 4 for Meta Compositional Referring Expression Segmentation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: