Alert button

Semi-decentralized Federated Ego Graph Learning for Recommendation

Feb 10, 2023
Liang Qu, Ningzhi Tang, Ruiqi Zheng, Quoc Viet Hung Nguyen, Zi Huang, Yuhui Shi, Hongzhi Yin

Figure 1 for Semi-decentralized Federated Ego Graph Learning for Recommendation
Figure 2 for Semi-decentralized Federated Ego Graph Learning for Recommendation
Figure 3 for Semi-decentralized Federated Ego Graph Learning for Recommendation
Figure 4 for Semi-decentralized Federated Ego Graph Learning for Recommendation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: