Alert button

Linguistic-Enhanced Transformer with CTC Embedding for Speech Recognition

Oct 25, 2022
Xulong Zhang, Jianzong Wang, Ning Cheng, Mengyuan Zhao, Zhiyong Zhang, Jing Xiao

Figure 1 for Linguistic-Enhanced Transformer with CTC Embedding for Speech Recognition
Figure 2 for Linguistic-Enhanced Transformer with CTC Embedding for Speech Recognition
Figure 3 for Linguistic-Enhanced Transformer with CTC Embedding for Speech Recognition
Figure 4 for Linguistic-Enhanced Transformer with CTC Embedding for Speech Recognition

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: