Alert button

Weight-based Channel-model Matrix Framework: a reasonable solution for EEG-based cross-dataset emotion recognition

Sep 13, 2022
Huayu Chen, Huanhuan He, Shuting Sun, Jianxiu Li, Xuexiao Shao, Junxiang Li, Xiaowei Li, Bin Hu

Figure 1 for Weight-based Channel-model Matrix Framework: a reasonable solution for EEG-based cross-dataset emotion recognition
Figure 2 for Weight-based Channel-model Matrix Framework: a reasonable solution for EEG-based cross-dataset emotion recognition
Figure 3 for Weight-based Channel-model Matrix Framework: a reasonable solution for EEG-based cross-dataset emotion recognition
Figure 4 for Weight-based Channel-model Matrix Framework: a reasonable solution for EEG-based cross-dataset emotion recognition

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: