Alert button

Privacy-Preserving Model Upgrades with Bidirectional Compatible Training in Image Retrieval

Apr 29, 2022
Shupeng Su, Binjie Zhang, Yixiao Ge, Xuyuan Xu, Yexin Wang, Chun Yuan, Ying Shan

Figure 1 for Privacy-Preserving Model Upgrades with Bidirectional Compatible Training in Image Retrieval
Figure 2 for Privacy-Preserving Model Upgrades with Bidirectional Compatible Training in Image Retrieval
Figure 3 for Privacy-Preserving Model Upgrades with Bidirectional Compatible Training in Image Retrieval
Figure 4 for Privacy-Preserving Model Upgrades with Bidirectional Compatible Training in Image Retrieval

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: