Alert button

Towards Multi-Turn Empathetic Dialogs with Positive Emotion Elicitation

Apr 22, 2022
Shihang Wang, Xinchao Xu, Wenquan Wu, Zheng-Yu Niu, Hua Wu, Haifeng Wang

Figure 1 for Towards Multi-Turn Empathetic Dialogs with Positive Emotion Elicitation
Figure 2 for Towards Multi-Turn Empathetic Dialogs with Positive Emotion Elicitation
Figure 3 for Towards Multi-Turn Empathetic Dialogs with Positive Emotion Elicitation
Figure 4 for Towards Multi-Turn Empathetic Dialogs with Positive Emotion Elicitation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: