Alert button

FairPrune: Achieving Fairness Through Pruning for Dermatological Disease Diagnosis

Mar 04, 2022
Yawen Wu, Dewen Zeng, Xiaowei Xu, Yiyu Shi, Jingtong Hu

Figure 1 for FairPrune: Achieving Fairness Through Pruning for Dermatological Disease Diagnosis
Figure 2 for FairPrune: Achieving Fairness Through Pruning for Dermatological Disease Diagnosis
Figure 3 for FairPrune: Achieving Fairness Through Pruning for Dermatological Disease Diagnosis
Figure 4 for FairPrune: Achieving Fairness Through Pruning for Dermatological Disease Diagnosis

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: