Alert button

Reinforcement Learning in the Wild: Scalable RL Dispatching Algorithm Deployed in Ridehailing Marketplace

Feb 10, 2022
Soheil Sadeghi Eshkevari, Xiaocheng Tang, Zhiwei Qin, Jinhan Mei, Cheng Zhang, Qianying Meng, Jia Xu

Figure 1 for Reinforcement Learning in the Wild: Scalable RL Dispatching Algorithm Deployed in Ridehailing Marketplace
Figure 2 for Reinforcement Learning in the Wild: Scalable RL Dispatching Algorithm Deployed in Ridehailing Marketplace
Figure 3 for Reinforcement Learning in the Wild: Scalable RL Dispatching Algorithm Deployed in Ridehailing Marketplace
Figure 4 for Reinforcement Learning in the Wild: Scalable RL Dispatching Algorithm Deployed in Ridehailing Marketplace

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: