Alert button

Black-box Prompt Learning for Pre-trained Language Models

Jan 21, 2022
Shizhe Diao, Xuechun Li, Yong Lin, Zhichao Huang, Tong Zhang

Figure 1 for Black-box Prompt Learning for Pre-trained Language Models
Figure 2 for Black-box Prompt Learning for Pre-trained Language Models
Figure 3 for Black-box Prompt Learning for Pre-trained Language Models
Figure 4 for Black-box Prompt Learning for Pre-trained Language Models

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: