Alert button

CMA-CLIP: Cross-Modality Attention CLIP for Image-Text Classification

Dec 09, 2021
Huidong Liu, Shaoyuan Xu, Jinmiao Fu, Yang Liu, Ning Xie, Chien-Chih Wang, Bryan Wang, Yi Sun

Figure 1 for CMA-CLIP: Cross-Modality Attention CLIP for Image-Text Classification
Figure 2 for CMA-CLIP: Cross-Modality Attention CLIP for Image-Text Classification
Figure 3 for CMA-CLIP: Cross-Modality Attention CLIP for Image-Text Classification
Figure 4 for CMA-CLIP: Cross-Modality Attention CLIP for Image-Text Classification

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: