Alert button

A Soft-Rigid Hybrid Gripper with Lateral Compliance and Dexterous In-hand Manipulation

Oct 19, 2021
Wenpei Zhu, Chenghua Lu, Qule Zheng, Zhonggui Fang, Haichuan Che, Kailuan Tang, Mingchao Zhu, Sicong Liu, Zheng Wang

Figure 1 for A Soft-Rigid Hybrid Gripper with Lateral Compliance and Dexterous In-hand Manipulation
Figure 2 for A Soft-Rigid Hybrid Gripper with Lateral Compliance and Dexterous In-hand Manipulation
Figure 3 for A Soft-Rigid Hybrid Gripper with Lateral Compliance and Dexterous In-hand Manipulation
Figure 4 for A Soft-Rigid Hybrid Gripper with Lateral Compliance and Dexterous In-hand Manipulation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: