Alert button

A Video Is Worth Three Views: Trigeminal Transformers for Video-based Person Re-identification

Apr 05, 2021
Xuehu Liu, Pingping Zhang, Chenyang Yu, Huchuan Lu, Xuesheng Qian, Xiaoyun Yang

Figure 1 for A Video Is Worth Three Views: Trigeminal Transformers for Video-based Person Re-identification
Figure 2 for A Video Is Worth Three Views: Trigeminal Transformers for Video-based Person Re-identification
Figure 3 for A Video Is Worth Three Views: Trigeminal Transformers for Video-based Person Re-identification
Figure 4 for A Video Is Worth Three Views: Trigeminal Transformers for Video-based Person Re-identification

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: