Alert button

Batch Group Normalization

Dec 09, 2020
Xiao-Yun Zhou, Jiacheng Sun, Nanyang Ye, Xu Lan, Qijun Luo, Bo-Lin Lai, Pedro Esperanca, Guang-Zhong Yang, Zhenguo Li

Figure 1 for Batch Group Normalization
Figure 2 for Batch Group Normalization
Figure 3 for Batch Group Normalization
Figure 4 for Batch Group Normalization

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: