Alert button

DeepCloth: Neural Garment Representation for Shape and Style Editing

Nov 30, 2020
Zhaoqi Su, Tao Yu, Yangang Wang, Yipeng Li, Yebin Liu

Figure 1 for DeepCloth: Neural Garment Representation for Shape and Style Editing
Figure 2 for DeepCloth: Neural Garment Representation for Shape and Style Editing
Figure 3 for DeepCloth: Neural Garment Representation for Shape and Style Editing
Figure 4 for DeepCloth: Neural Garment Representation for Shape and Style Editing

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: