Alert button

Large-scale neuromorphic optoelectronic computing with a reconfigurable diffractive processing unit

Aug 26, 2020
Tiankuang Zhou, Xing Lin, Jiamin Wu, Yitong Chen, Hao Xie, Yipeng Li, Jintao Fan, Huaqiang Wu, Lu Fang, Qionghai Dai

Figure 1 for Large-scale neuromorphic optoelectronic computing with a reconfigurable diffractive processing unit
Figure 2 for Large-scale neuromorphic optoelectronic computing with a reconfigurable diffractive processing unit
Figure 3 for Large-scale neuromorphic optoelectronic computing with a reconfigurable diffractive processing unit
Figure 4 for Large-scale neuromorphic optoelectronic computing with a reconfigurable diffractive processing unit

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: