Alert button

Collaborative Deep Learning Across Multiple Data Centers

Oct 16, 2018
Kele Xu, Haibo Mi, Dawei Feng, Huaimin Wang, Chuan Chen, Zibin Zheng, Xu Lan

Figure 1 for Collaborative Deep Learning Across Multiple Data Centers
Figure 2 for Collaborative Deep Learning Across Multiple Data Centers
Figure 3 for Collaborative Deep Learning Across Multiple Data Centers
Figure 4 for Collaborative Deep Learning Across Multiple Data Centers

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: