Alert button
Picture for Yueyan Qiu

Yueyan Qiu

Alert button

Noise-BERT: A Unified Perturbation-Robust Framework with Noise Alignment Pre-training for Noisy Slot Filling Task

Feb 25, 2024
Jinxu Zhao, Guanting Dong, Yueyan Qiu, Tingfeng Hui, Xiaoshuai Song, Daichi Guo, Weiran Xu

Viaarxiv icon

Continual Generalized Intent Discovery: Marching Towards Dynamic and Open-world Intent Recognition

Oct 16, 2023
Xiaoshuai Song, Yutao Mou, Keqing He, Yueyan Qiu, Pei Wang, Weiran Xu

Viaarxiv icon

Revisit Input Perturbation Problems for LLMs: A Unified Robustness Evaluation Framework for Noisy Slot Filling Task

Oct 10, 2023
Guanting Dong, Jinxu Zhao, Tingfeng Hui, Daichi Guo, Wenlong Wan, Boqi Feng, Yueyan Qiu, Zhuoma Gongque, Keqing He, Zechen Wang, Weiran Xu

Viaarxiv icon