Picture for Nikolaos Agadakos

Nikolaos Agadakos

Modeling Low-Resource Health Coaching Dialogues via Neuro-Symbolic Goal Summarization and Text-Units-Text Generation

Add code
Apr 16, 2024
Viaarxiv icon

Towards Enhancing Health Coaching Dialogue in Low-Resource Settings

Add code
Apr 13, 2024
Viaarxiv icon