Alert button
Picture for Miaoyu Li

Miaoyu Li

Alert button

Pixel Adaptive Deep Unfolding Transformer for Hyperspectral Image Reconstruction

Aug 21, 2023
Miaoyu Li, Ying Fu, Ji Liu, Yulun Zhang

Figure 1 for Pixel Adaptive Deep Unfolding Transformer for Hyperspectral Image Reconstruction
Figure 2 for Pixel Adaptive Deep Unfolding Transformer for Hyperspectral Image Reconstruction
Figure 3 for Pixel Adaptive Deep Unfolding Transformer for Hyperspectral Image Reconstruction
Figure 4 for Pixel Adaptive Deep Unfolding Transformer for Hyperspectral Image Reconstruction
Viaarxiv icon

BEV-DG: Cross-Modal Learning under Bird's-Eye View for Domain Generalization of 3D Semantic Segmentation

Aug 12, 2023
Miaoyu Li, Yachao Zhang, Xu MA, Yanyun Qu, Yun Fu

Figure 1 for BEV-DG: Cross-Modal Learning under Bird's-Eye View for Domain Generalization of 3D Semantic Segmentation
Figure 2 for BEV-DG: Cross-Modal Learning under Bird's-Eye View for Domain Generalization of 3D Semantic Segmentation
Figure 3 for BEV-DG: Cross-Modal Learning under Bird's-Eye View for Domain Generalization of 3D Semantic Segmentation
Figure 4 for BEV-DG: Cross-Modal Learning under Bird's-Eye View for Domain Generalization of 3D Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Spectral Enhanced Rectangle Transformer for Hyperspectral Image Denoising

Apr 03, 2023
Miaoyu Li, Ji Liu, Ying Fu, Yulun Zhang, Dejing Dou

Figure 1 for Spectral Enhanced Rectangle Transformer for Hyperspectral Image Denoising
Figure 2 for Spectral Enhanced Rectangle Transformer for Hyperspectral Image Denoising
Figure 3 for Spectral Enhanced Rectangle Transformer for Hyperspectral Image Denoising
Figure 4 for Spectral Enhanced Rectangle Transformer for Hyperspectral Image Denoising
Viaarxiv icon

Spatial-Spectral Transformer for Hyperspectral Image Denoising

Nov 25, 2022
Miaoyu Li, Ying Fu, Yulun Zhang

Figure 1 for Spatial-Spectral Transformer for Hyperspectral Image Denoising
Figure 2 for Spatial-Spectral Transformer for Hyperspectral Image Denoising
Figure 3 for Spatial-Spectral Transformer for Hyperspectral Image Denoising
Figure 4 for Spatial-Spectral Transformer for Hyperspectral Image Denoising
Viaarxiv icon